Idag er det 2 uker siden drektighet ble bekreftet ved ultralyd og det er ikke tvil om at Trolldronningen er drektig.

Matmor har nok vært litt før raus med maten, men når brystmålet er uforandret og mage+buk har økt med 8 cm er det lett å være optimist.

Nå venter vi på rett tid for røntgen, ca 1 uke før termin s o m er 1.april